Cene

Velika P.E.M.P. terapija

  • procesor uređaj sa pratećom dokumentacijom
  • ležeći aplikator – prostirka

      cena : 444 990,00 RSD

Cene

Mala P.E.M.P. terapija

  • procesor uređaj sa pratećom dokumentacijom
  • sedeći aplikator – sedalica

      cena : 222 990,00 RSD

Cene

Šetajući aplikator

  • pojas

      cena : 11 990,00 RSD

Cene

Dvostepeni aparat za vodu

  • aparat sa pratećom dokumentacijom

      cena : 72 900,00 RSD

Cene

Jednostepeni aparat za vodu

  • aparat sa pratećom dokumentacijom

      cena : 36 900,00 RSD

Cene

Dvostepeni filteri

  • zamenski filteri ( jedan par filtera čine jedan komad sivog i jedan komad belog filtera ).

      cena : 3 000,00 RSD

Cene

Jednostepeni filter

  •  zamenski filter ( 2 u 1 ).

      cena : 1 800,00 RSD