P.E.M.P.

Pulsirajuća

Elektro

Magnetna

Prostirka

“Sve stvari imaju frekvenciju i vibraciju.”

Nikola Tesla.
Proizvodi

P.E.M.P. je aprat izrađen na principu pulsirajuće magnetne terapije i pomogao je u potpunom oporavku hiljadama ljudi koji ga i dalje koriste sa najvećim zadovoljstvom i poverenjem. Njegovo korišćenje ne iziskuje strogi nadzor i neprestanu kontrolu stručnog medicinskog osobolja, tako da ga sa sigurnošću možemo koristiti i kod kuće.

 

Proizvodi

Uz pomoć pulsirajuće magnetne terapije obezbeđujemo našem organizmu redovno održavanje njegovog magnetnog polja koje mu je potrebno da zdravo i besprekorno funkcioniše u svakodnevnom životu. Ova terapija stvara optimalnu okolinu ( čauru ) u kojoj se pokreću svi prirodni odbrambeni tokovi našeg organizma. Ona se uspešno primenjuje više od 20 godina i naučno je priznata širom sveta. Danas je na tržištu prisutan širok asortiman raznih aparata koji funkcionišu na principu pulsirajuće magnetne terapije. Za više informacija posetite ovaj link.

Aparati za prečišćavanje vode

Proizvodi


ULOGA I ZNAČAJ VODE

Svet sačinjava 75% vode, ali samo jedan procenat vode je upotrebljiv za piće. Voda koju mi koristimo je ista voda od postanka sveta. Isparavanjem sa površine zemlje u obliku vodene pare voda odlazi u atmosferu, gde se hladi i u obliku kiše ili snega vraća na zemlju. U atmosferi se nalaze tone prljavštine, koje se sa padavinama vraćaju zemlji. Godine progresa i ubrzanog razvoja su dovele do znatnog smanjenja, ali i zagađenja izvora vode. Najveća zagađenja su u industrijskim zonama, te u poljoprivrednim područjima zbog upotrebe hemijskih sredstava i pesticida koji zagađuju vodu.

Najčešća zagađenja u vodi su hemijska zagađenja, pesticidi, ugljeni i naftni fenoli, teški metali, olovo, bakar, hrom, kadmijum, živa i cink. Od termičkih zagađenja su prisutne kiseline kiše, izduvni gasovi automobila, radioaktivna zagađenja gde nalazimo prisustvo stroncijuma i radijuma. Odakle se skupljaju zagađenja takvog tipa ? Površni vodotokovi ( reke,jezera ) primaju veliku količinu otpadnih voda koja sadrže biološka, hemijska organska i neorganska zagađenja. Na taj način se zagađuje zemljište u okolini reka i jezera, što ima direktne posledice po šire okruženje.

Podzemne vode prolazeći kroz zemlju podležu prirodnoj filtraciji, ali deo zagađenja ostaje. Kuvanjem u vodi se uništava mala količina bakterija, a ostaju virusi, hemijska zagađenja i teški metali. Hlorisanje vode vrši zapravo dezinfekciju vode, ali hlor je štetan po zdravlje. Na kvalitet vode utiču sezonske geološke promene, padavine, izvori korišćenja i stanje vodovodnih cevi. Ljudsko telo je stavaljeno iz 65% vode i 24 elementa. Glavnu masu čine četiri elementa, a najvižniji jsu vodonik i kiseonik koji ulaze i u sastav vode. Voda je osnov za sve hemijske, biološke i mehaničke funkcije u organizmu. Godišnje čovek unese u organizam oko 1000 litara vode, tj. dve litre dnevno ili prosečan život 60.000 litara. Vode je neophodna za sve funkcije u organizmu : pravilan krvotok, rad mozga, razmenu materija u organizmu ( metabolizam ), regulaciju telesne temperature, funkciju bubrega i urinarnog takta, rad digestivnog takta ( želudac, creva i pravilno varenje ), rad mišića i nervnog sistema, za transport hranljivih materija do svake ćelije, pravilnu funkciju zglobova i koštanog sistema, eliminaciju toksina iz organizma. Prosto, čovek kao i svim živim bićima nema života bez vode.

EVROPSKA POVELJA O VODI

 • Voda ne poznaje granice, voda je ljudski problem.
 • Bez vode nema života. Ona je dragoceno dobro, neophodno u svakoj ljudskoj delatnosti.
 • Slatkovodni resursi vode nisu neiscrpni. Neophodno ih je sačuvati, kontrolisati i ako je moguce povećavati.
 • Menjati kvalitet vode znači ugrožavati život čoveka i ostalih živih bića koja od nje zavise.
 • Kvalitet vode mora se očuvati do nivoa prilagođenog njenom korišćenju, koji predviđa i zadovoljava posebne zahteve narodnog zdravlja.
 • Ako se voda po upotrebi vraća u prirodnu sredinu, to ne sme biti na štetu drugih korisnika, bilo javnih bilo privatnih.
 • Održavanje odgovarajućeg biljnog pokrivaća, prvenstveno šumskog, od velike je važnosti za konzerviranje vodenih resursa.
 • Dobro upravljanje vodom mora biti predmet jednog plana ozakonjenog preko nadležnih vlasti.
 • Zaštita vode traži značajan napor u naučnom istraživanju, u formiranju specijalista za javne informacije.
 • Voda je opšte nasledstvo čiju vrednost moraju svi poznavati. Zadatak je svakog da sa njom ekonomiše i da je brižljivo koristi.
 • Upravljanje vodenim resursima mora se pre svega vršiti u okviru sliva, a ne unutar upravnih i političkih granica.

 

Proizvodi

Kreme

Proizvodi

Antireumatska krema – Emulsie spada u red posebnih i retkih proizvoda od ovog proizvođača koji zaista imaju višenamensku funkciju :

 • protiv bolova u zglobovima
 • protiv bolova u mišićima
 • smanjenje otoka
 • protiv glavobolje
 • protiv upaljenih sinusa
 • protiv grčeva u mišićima
 • protiv svih problema sa venama
Proizvodi

Narukvice

Proizvodi

Magnetoterapija je veoma stara metoda, koja se koristila još pre 4000 godina u Kini, a konačno priznata i kod nas. Lekari ističu da svi uzrasti mogu da koristi magnete zbog toga što nema kontraindikacija i ne eliminiše klasičnu medicinu koja svojim metoda postiže dobrobit za zdravlje, ali ovo je dodatna dobrobit iz ugla biofizičkog aspekta.

Proizvodi