Pulsirajuće elektromagnetno polje

Dr Otto Warburg je dvostruki dobitnik Nobelove nagrade 1931. i 1944. godine.

Prema njegovim rečima :

“Oxygen is toxin to the cancer cells. Cancer cannot grow in a high O2 environment …”

što u prevodu na Srpski jezik glasi :

“Kiseonik je otrov za ćelije raka. Ćelije Raka se ne mogu razvijati u okruženju koja je bogata kiseonikom (O2)…”

Dr Otto Warburg koji je dobio 2 Nobelove nagrade, otkrio je 1932. godine da je rak rezultat nedostatka kiseonika u telu – stanje koje je poznato kao Anaerobizam. On je ostanovio da ćelije raka ne mogu da metabolišu kiseonik, tj. razvijaju se samo u spomenutim anaerobnim uslovima, to jest bez prisustva kiseonika. Ovo je uspeo i da dokaže izazvavši rak kod 40 različitih vrsta životinja u toku 3 dana.

Većina od nas ni ne zna da se dodeljivala Nobelova nagrada za otkriće uzroka za dobijanje raka, ali smo ipak nagradili Dr Warburga Nobelovom nagradom za njegov rad “Uzroci i preventive raka.”