Šta je PEMP?

P.E.M.P. je aprat izrađen na principu pulsirajuće magnetne terapije i pomogao je u potpunom oporavku hiljadama ljudi koji ga i dalje koriste sa najvećim zadovoljstvom i poverenjem. Njegovo korišćenje ne iziskuje strogi nadzor i neprestanu kontrolu stručnog medicinskog osobolja, tako da ga sa sigurnošću možemo koristiti i kod kuće.

Ilustracija devojke koja leži na pemp prostirci i delovanje magnetnih talasa

Uz pomoć pulsirajuće magnetne terapije obezbeđujemo našem organizmu redovno održavanje njegovog magnetnog polja koje mu je potrebno da zdravo i besprekorno funkcioniše u svakodnevnom životu. Ova terapija stvara optimalnu okolinu (čauru) u kojoj se pokreću svi prirodni odbrambeni tokovi našeg organizma. Ona se uspešno primenjuje više od 20 godina i naučno je priznata širom sveta. Danas je na tržištu prisutan širok asortiman raznih aparata koji funkcionišu na principu pulsirajuće magnetne terapije. Za više informacija posetite ovaj link.

KATEGORIJE PROIZVODA

Najnoviji tekstovi

Kompletan opis tretmana iz ugla jednog korisnika

Preko 20 godina se borim sa odredjenim zdravstvenim problemima kao što su povišena količina sećera u krvi koja je kod mene stalno prisutna. Pored tog problema takodje imam višegodišnji problem sa štitnom žlezdom, a ni holesterol i trigliceridi nisu onakvi kakvi bi...

Uloga i značaj vode

Svet sačinjava 75% vode, ali samo jedan procenat vode je upotrebljiv za piće. Voda koju mi koristimo je ista voda od postanka sveta. Isparavanjem sa površine zemlje u obliku vodene pare voda odlazi u atmosferu, gde se hladi i u obliku kiše ili snega vraća na zemlju. U...

Šta je prevencija?

Prevencija je postala veoma moderna i često upotrevljavana reč u današnje doba. Ali je ipak možda najčešće i najradije koriste u komplementarnoj i alternativnoj medicini. Mada je ona prvobitno bila zaštitni slogan klasične, tradicionalne medicine, danas je prisutna u...