Uloga i značaj vode

Svet sačinjava 75% vode, ali samo jedan procenat vode je upotrebljiv za piće. Voda koju mi koristimo je ista voda od postanka sveta. Isparavanjem sa površine zemlje u obliku vodene pare voda odlazi u atmosferu, gde se hladi i u obliku kiše ili snega vraća na zemlju.

U atmosferi se nalaze tone prljavštine, koje se sa padavinama vraćaju zemlji. Godine progresa i ubrzanog razvoja su dovele do znatnog smanjenja, ali i zagađenja izvora vode. Najveća zagađenja su u industrijskim zonama, te u poljoprivrednim područjima zbog upotrebe hemijskih sredstava i pesticida koji zagađuju vodu.

Najčešća zagađenja u vodi su hemijska zagađenja, pesticidi, ugljeni i naftni fenoli, teški metali, olovo, bakar, hrom, kadmijum, živa i cink. Od termičkih zagađenja su prisutne kiseline kiše, izduvni gasovi automobila, radioaktivna zagađenja gde nalazimo prisustvo stroncijuma i radijuma.

:ovek koji drži flašu vode

Odakle se skupljaju zagađenja takvog tipa? Površni vodotokovi (reke, jezera) primaju veliku količinu otpadnih voda koja sadrže biološka, hemijska organska i neorganska zagađenja. Na taj način se zagađuje zemljište u okolini reka i jezera, što ima direktne posledice po šire okruženje.

Podzemne vode prolazeći kroz zemlju podležu prirodnoj filtraciji, ali deo zagađenja ostaje. Kuvanjem u vodi se uništava mala količina bakterija, a ostaju virusi, hemijska zagađenja i teški metali. Hlorisanje vode vrši zapravo dezinfekciju vode, ali hlor je štetan po zdravlje.

Na kvalitet vode utiču sezonske geološke promene, padavine, izvori korišćenja i stanje vodovodnih cevi. Ljudsko telo je stavaljeno iz 65% vode i 24 elementa. Glavnu masu čine četiri elementa, a najvižniji jsu vodonik i kiseonik koji ulaze i u sastav vode.

Voda je osnov za sve hemijske, biološke i mehaničke funkcije u organizmu. Godišnje čovek unese u organizam oko 1000 litara vode, tj. dve litre dnevno ili prosečan život 60.000 litara. Vode je neophodna za sve funkcije u organizmu: pravilan krvotok, rad mozga, razmenu materija u organizmu (metabolizam), regulaciju telesne temperature, funkciju bubrega i urinarnog takta, rad digestivnog takta (želudac, creva i pravilno varenje), rad mišića i nervnog sistema, za transport hranljivih materija do svake ćelije, pravilnu funkciju zglobova i koštanog sistema, eliminaciju toksina iz organizma.

Prosto, čovek kao i svim živim bićima nema života bez vode.

KATEGORIJE PROIZVODA

Najnoviji tekstovi

Kompletan opis tretmana iz ugla jednog korisnika

Preko 20 godina se borim sa odredjenim zdravstvenim problemima kao što su povišena količina sećera u krvi koja je kod mene stalno prisutna. Pored tog problema takodje imam višegodišnji problem sa štitnom žlezdom, a ni holesterol i trigliceridi nisu onakvi kakvi bi...

Šta je prevencija?

Prevencija je postala veoma moderna i često upotrevljavana reč u današnje doba. Ali je ipak možda najčešće i najradije koriste u komplementarnoj i alternativnoj medicini. Mada je ona prvobitno bila zaštitni slogan klasične, tradicionalne medicine, danas je prisutna u...

Šta je PEMP?

P.E.M.P. je aprat izrađen na principu pulsirajuće magnetne terapije i pomogao je u potpunom oporavku hiljadama ljudi koji ga i dalje koriste sa najvećim zadovoljstvom i poverenjem. Njegovo korišćenje ne iziskuje strogi nadzor i neprestanu kontrolu stručnog medicinskog...