Kompletan opis tretmana iz ugla jednog korisnika

Preko 20 godina se borim sa odredjenim zdravstvenim problemima kao što su povišena količina sećera u krvi koja je kod mene stalno prisutna. Pored tog problema takodje imam višegodišnji problem sa štitnom žlezdom, a ni holesterol i trigliceridi nisu onakvi kakvi bi...

Uloga i značaj vode

Svet sačinjava 75% vode, ali samo jedan procenat vode je upotrebljiv za piće. Voda koju mi koristimo je ista voda od postanka sveta. Isparavanjem sa površine zemlje u obliku vodene pare voda odlazi u atmosferu, gde se hladi i u obliku kiše ili snega vraća na zemlju. U...

Šta je prevencija?

Prevencija je postala veoma moderna i često upotrevljavana reč u današnje doba. Ali je ipak možda najčešće i najradije koriste u komplementarnoj i alternativnoj medicini. Mada je ona prvobitno bila zaštitni slogan klasične, tradicionalne medicine, danas je prisutna u...

Šta je PEMP?

P.E.M.P. je aprat izrađen na principu pulsirajuće magnetne terapije i pomogao je u potpunom oporavku hiljadama ljudi koji ga i dalje koriste sa najvećim zadovoljstvom i poverenjem. Njegovo korišćenje ne iziskuje strogi nadzor i neprestanu kontrolu stručnog medicinskog...