Dvostepeni filter za vodu

  • zamenski filteri (jedan par filtera čine jedan komad sivog
    i jedan komad belog filtera).

72.990,00 RSD

Svet sačinjava 75% vode, ali samo jedan procenat vode je upotrebljiv za piće. Voda koju mi koristimo je ista voda od postanka sveta. Isparavanjem sa površine zemlje u obliku vodene pare voda odlazi u atmosferu, gde se hladi i u obliku kiše ili snega vraća na zemlju.

Najčešća zagađenja u vodi su hemijska zagađenja, pesticidi, ugljeni i naftni fenoli, teški metali, olovo, bakar, hrom, kadmijum, živa i cink. Od termičkih zagađenja su prisutne kiseline kiše, izduvni gasovi automobila, radioaktivna zagađenja gde nalazimo prisustvo stroncijuma i radijuma.

Više o ulozi i značaju vode možete pročitati na našem blogu "Uloga i značaj vode"

Upustvo za instalaciju i korišćenju filtera u pdf-u možete preuzeti klikom ovde.